Entradas

LOGO SOMOS AUGA

Imagen
Nos primeiros días do mes de marzo os nenos e nenas do CPI Virxe da Cela estiveron facendo un logo ou unha imaxe que nos poidera servir par identificar este  proxecto.
A participación foi de tódalas etapas educativas e así o podedes apreciar nestas imaxes:Somos auga logos de MartaNB

CHOIVA de DESEXOS. DÍA da PAZ

Imagen
Dentro das actividades que organizamos en conmemoración do Día da Paz, tamén quixemos facer alusión ao noso proxecto e levamos a cabo un pequeno mural entre toda a comunidade educativa titulado: Choiva de desexos.
Cada alumno e alumna preparou unha pinga de auga na que debuxou e/ou escribiu o seu desexo de paz para unilo á choiva do Virxe da Cela:Esta xornada que estivemos a conmemorar baséase no principio de que todos –sen distinción de raza, ideoloxía, nacionalidade, lingua ou relixión- somos iguais, cidadáns da mesma terra e en consecuencia estamos e sentimos a chamada a ser máis humanos, a vivir a non-violencia e a traballar pola paz.

A AUGA DOS RÍOS COMO OBXECTO DE CULTO E PURIFICACIÓN NAS DISTINTAS RELIXIÓNS

Imagen
Dende o Departamento de Relixión realizaremos un proxecto audiovisual.

Obxectivos:
Descubrir os elementos do feito relixioso e as súas distintas manifestacións na historia e na vida dos pobos, que responden as súas grandes preguntas sobre a existencia. Interpretar o significado da auga como signo e símbolo purificador nos rituais das distintas relixións.Potenciar o uso oral do galego TICs. Utilizacion e tratamento de sofware e programas. Utilización da técnica do chroma keyDECÁLOGO DOS USOS DA AUGA

Imagen
Realización dun decálo para un uso axeitado da auga en distinzos ezpazos (colexio, concello, casa e na contorna)

Obxectivos

Coñecer os usos racionais da auga.Fomentar un emprego responsable dos recursos naturais.

Destinatarios: alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria
Responsables: Titores de 5º e 6º de Educación Primaria
Temporalización: 2º trimestre

MAR de VIDA: DECORACIÓN DE NADAL

Imagen
Dende primeiros de decembro temos decorado o comedor cos traballos que fixeron os nenos, nenas e familias do CPI Virxe da Cela. Neste vídeo podedes ver o resultado final así como cada un dos traballos:

MOITAS GRAZAS A TODOS POLA VOSA CONTRIBUCIÓN¡¡¡


Decoración de Nadal do comedor. Entre toda a comunidade educativa: familias, alumnado, profesorado e persoal non docente queremos crear un mar sobre as nosas cabezas. Para conseguilo enviamos unha circular ás familias dando as indicacións precisas. Primamos na confección destes traballos o uso de materias reciclados e de refugallo e evitamos mercar adornos xa feitos ou materiais específicos.
Obxectivos:  • Expresarse con creatividade, utilizando as diversas ferramentas e técnicas plásticas e visuais, relacionándoas con outras linguaxes e aplicando nas súas creacións as tecnoloxías da información e da comunicación mais axeitadas.  • Utilizar a linguaxe plástica para expresarse, contribuíndo á comunicación, reflexión crítica e respecto entre a…

GALICIA: LITERATURA E AUGA

Imagen
O xornal “La voz de Galicia” covoca un concurso de fotografía para escolares , no que se lles pide a súa visión fotográfica sobre pasaxes estelares ou momentos cume das grandes obras da literatura galega na que estea presente a auga. En concreto, preténdese conseguir unha visión fotográfica que contribúa a concienciar sobre o coidado do medio ambiente e da auga como recurso natural escaso. A nosa proposta consiste en levar esta actividade a aula integrada nas programacións de Lingua Galega e Educación Plástica. 
Obxectivos:  -Expresarse con creatividade, utilizando as diversas ferramentas e técnicas plásticas e visuais.  -Utilizar os recursos informáticos, as tecnoloxías da información e a comunicación no campo da fotografía.  -Establecer unha actitude positiva ante os novos retos, admitindo os erros e valorando os acertos como parte do proceso de formación do individuo. 
Destinatarios: Alumnado de 5º e 6º de EP e todo o alumnado da ESO 
Responsables: Delfina Gómez, profesora de Ling…

A MEMORIA DOS PEIXES

Imagen
Proxecto para desenvolver un pequeno traballo de investigación mediante o seguimento do método científico. Neste caso contrastaremos a idea preconcibida da memoria dos peixes. Uso da biblioteca para a busca da información para documentar o traballo. 
Obxectivos:  -Mantemento dun acuario  -Facer un pequeno ensaio seguindo o método científico 
Destinatarios: Toda a ESO alumnado do club de ciencia 
Responsables: Departamento de Bioloxía: David Casado Bravo 
Temporalización: 2º e 3º trimestre